tz2: Energetska učinkovitost i životni ciklus zgrade

Konferencija o tejničkoj opremi u zgradama: Michael Haugeneder o prednostima energetske ravnoteže za investitore

Beč, 24. listopada 2019. – Kako bi pobliže objasnili od medija često zanemarenu disciplinu tehničke opreme u zgradama TGA-Magazin i WEKA Industrie Medien organizirali su 2. međunarodnu konferenciju. Kao stručnjak za održive i energestki učinkovite koncepte tehničke opreme u zgradama ATP sustain, istraživačko društvo za održivu gradnju ATP-grupe pozvano je održati predavanje.

Michael Haugeneder, direktor ATP sustaina, iznio je zainteresiranoj publici mogućnosti energetske ravnoteže orijentirane na životni ciklus zgrade: „Ona nudi investitorima jedan potpuno novi pogled na međusobnu interakciju arhitekture, fiziku zgrade i tehničku opremu zgrade.
To je pojasnio na primjeru nedavno završenog projekta tz2 (Seestadt Aspern).

Već u ranoj fazi projekta ATP sustain odredio je temeljne mjere koje prate cijeli životni ciklus zgrade. Kako bi se optimizirala potrošnja energije i povećala energetska učinkovitost tijekom korištenja ATP sustain izvršio je analize koje prate projekt, kao što su analiza i procjena različitih varijanti tehničke i opreme i fasade pomoću dinamičke simulacije zgrade i uravnoteženja energije prema izračunu DIN 18599. Ukupno je uspoređeno šest varijanti s tri različita sustava opskrbe tijekom razdoblja od 50 godina, a koje su dodatno vrednovane u pogledu isplativosti pomoću izračuna troškova životnog ciklusa.

Rad koji se isplatio! S dobivenih 935 od 1000 mogućih bodova od Austrijskog društva za održivu gradnju (ÖGNB), tz" je danas, uz energetsko savjetovanje od strane ATP sustaina, jedna od 30 najambicioznijih i najzapaženijih građevina u Austriji po pitanju očuvanja okoliša i klime.  

 

Michael Haugeneder na 2. TGA-konferenciji. Foto: Matthias Heschl

Kontakt obrazac

Kontakt obrazac

Veseli nas Vaš interes za našu tvrtku. Molimo upišite Vaše podatke, kako bi Vas mogli kontaktirati.