Uspješan maturalni projekt

Učenice tehničke škole HTL-a u Imstu izradile su u suradnji s ATP-om projekt održive bolnice u Gani.

Imst/Tirol, 23. srpnja 2020. – Nagrađeni završni rad Lise Kogler und Hanne Draxl iz tehničke škole HTL u Imstu polučio je dvostruki „uspjeh“: Ne samo da gradi  „arhitektonski“ most od Tirola do Gane i privlači pozornost na „Jordan Medical Center“ (JMC) koji se financira donacijama, već se odlikuje regionalnom i tradicionalnom građevinskom kulturom i idejom gradnje prilagođene klimi.

Učenice su bile na praksi u ATP-u Innsbruck i izrađivale maturalni rad u suradnji s kolegama, a imale su i podršku BIM-managera Philippa Zimmermanna.

Sljedeći korak za Kofi Attaha
Ideja za projekt potječe od dipl.ing. Haralda Brutschera, učitelja nagrađenih učenica, a koji poznaje investitora Kofi Attaha. Potonji preuređuje uz potporu tirolskih bolnica i kompanija posljednjih nekoliko godina apartmansku kuću u Sekondi-Takoradi, trećem najvećem gradu u Gani, u bolnicu.

Ekologija kroz Lowtech ...
Uz maksimalan angažman na projektiranju trebala bi bolnica Lise Kogler i Hanne Draxl trošiti minimalno energije i pružiti dobru kvalitetu prostora za boravak.Umjesto sustava klimatizacije predviđen je vjetrotoranj stožaste forme kojim se smanjuje insolacija, te ozelenjavanje i perforirana fasada od opeke.

… i Hightech
Za provedbu na licu mjesta učenice su osmislile fiktivni HTL robot. Njime se može simultano upravljati i nadzirati,a orijentira se prema 3D-planu. Prema njemu „rob“ slaže cigle od gline – koje proizvodi preša na licu mjesta i kreira tradicionalni „kente uzorak“.

Jordan Medical Center
HTL-Imst

   Philipp Zimmermann, BIM-manager u ATP-u Innsbruck pomaže oko dizajna fasade. Foto: HTL-Imst
  Philipp Zimmermann, BIM-manager u ATP-u Innsbruck pomaže oko dizajna fasade. Foto: HTL-Imst
  Ovako izgleda bolnica Jordan Medical Center u Gani. Vizualizacija: HTL-Imst
  Ovako izgleda bolnica Jordan Medical Center u Gani. Vizualizacija: HTL-Imst
  Vjetrotoranj (na sredini) provodi topli zrak prema gore, a hladni prema dolje. Vizualizacija:HTL-Imst
  Vjetrotoranj (na sredini) provodi topli zrak prema gore, a hladni prema dolje. Vizualizacija:HTL-Imst
  Perforirana fasada osigurava stalan protok zraka kroz zgradu. Vizualizacija: HTL-Imst
  Perforirana fasada osigurava stalan protok zraka kroz zgradu. Vizualizacija: HTL-Imst
  Industrija 4.0 – „rob graditelj“ zida zid od opeke. Vizualizacija: HTL-Imst
  Industrija 4.0 – „rob graditelj“ zida zid od opeke. Vizualizacija: HTL-Imst
  S lijeva: Hanna Draxl, Kofi Attah i Lisa Kogler ispred modela u mjerilu 1:100. Foto: HTL-Imst
  S lijeva: Hanna Draxl, Kofi Attah i Lisa Kogler ispred modela u mjerilu 1:100. Foto: HTL-Imst

  Kontakt obrazac

  Kontakt obrazac

  Veseli nas Vaš interes za našu tvrtku. Molimo upišite Vaše podatke, kako bi Vas mogli kontaktirati.